Betrouwbare en effectieve totaaloplossing bij onkruidbestrijding

   

     

   

Beïnvloedt glyfosaat de beschikbaarheid van micronutriënten in planten?

Beïnvloedt glyfosaat de beschikbaarheid van micronutriënten in planten?

Glyfosaatzuur dissocieert in functionele bodem-pH's en is daarom aanwezig in de vorm van ionensoorten die complexe verbindingen, of chelaat, vormen met tegenionen zoals metaalionen. Sommige metaalionen zijn belangrijke micronutriënten in planten.  Lees meer
Aantal views (3619)
EFSA: "Het is onwaarschijnlijk dat glyfosaat een gevaar vormt voor kanker."

EFSA: "Het is onwaarschijnlijk dat glyfosaat een gevaar vormt voor kanker."

De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid, EFSA: “Het is onwaarschijnlijk dat glyfosaat een gevaar vormt voor kanker.” Dit komt overeen met de conclusies van de regelgevende instanties over de hele wereld. Lees meer
Aantal views (2161)
Ctgb oordeel over IARC artikel over carcinogeniteit van glyfosaat

Ctgb oordeel over IARC artikel over carcinogeniteit van glyfosaat

Het Ctgb constateert dat op basis van het op 20 maart jl. in The Lancet Oncology gepubliceerde artikel van het International Agency for Research on Cancer (IARC) niet kan worden nagetrokken dat glyfosaat kankerverwekkend is voor de mens. Lees meer
Aantal views (2312)
RSS
123456
Doodspuiten van stuifdek rogge, gerst of gras

Doodspuiten van stuifdek rogge, gerst of gras

Rogge, gerst of gras in het najaar gezaaid op stuifgevoelige grond in de bloembollenteelt of akkerbouw sterft na behandeling langzaam af, waardoor de bodembeschermende functie lang behouden blijft. Overwinterende onkruiden worden tegelijkertijd bestreden. In de bloembollenteelt dient het dekgewas te worden doodgespoten ruim voor de opkomst van de bloembolgewassen. In de akkerbouw kan vanaf... Lees meer
Aantal views (14718)
RSS

Met Roundup heeft u altijd zicht op een goed resultaat

Meer video's >