Toepassingen

Doodspuiten van stuifdek rogge, gerst of gras

Doodspuiten van stuifdek rogge, gerst of gras

Rogge, gerst of gras in het najaar gezaaid op stuifgevoelige grond in de bloembollenteelt of akkerbouw sterft na behandeling langzaam af, waardoor de bodembeschermende functie lang behouden blijft. Overwinterende onkruiden worden tegelijkertijd bestreden. In de bloembollenteelt dient het dekgewas te worden doodgespoten ruim voor de opkomst van de bloembolgewassen. In de akkerbouw kan vanaf... Lees meer
Aantal views (14718)
Als groenbemester geteelde gewassen

Als groenbemester geteelde gewassen

Deze toepassing wordt uitgevoerd om bij ondiep onderwerken hergroei in het voorjaar te voorkomen.

Toepassing: circa 1 week voor de grondbewerking.

Lees meer
Aantal views (4922)
2-jarige teelt van narcissen

2-jarige teelt van narcissen

Alleen toepassen als het loof volledig is afgestorven en voordat nieuwe uitloop begint. Het beste tijdstip ligt tussen half augustus en half september. Lees meer
Aantal views (4722)
In de bosbouw ter bestrijding van Amerikaanse Vogelkers

In de bosbouw ter bestrijding van Amerikaanse Vogelkers

Toepassing: uitsluitend op één- à tweejarige loten die geen bessen dragen en niet hoger zijn dan 1,50 m; goede bevochtiging van de bladeren is nodig, zonder afdruipen; spuiten vanaf half augustus tot eind september.  Opmerking: Bramen, bosbessen en houtopstand mogen niet worden geraakt, ook moet bevochtiging van de niet verhoute delen van andere gewenste soorten... Lees meer
Aantal views (5178)
RSS