Algemene informatie

Eenjarige onkruiden   2.0 - 4.0 l/ha 
Eenjarige grassen   2.0 - 2.5 l/ha (Straatgras, Duist, Windhalm, Graanopslag, Raaigras)
Eenjarige breedbladigen   2.0 – 2.5 l/ha (Kamille, Muur) 
Veelknopigen   2.5 - 4.0 l/ha (Paarse Dovenetel, Kleefkruid) 
Meerjarige onkruiden   3.0 – 6.0 l/ha 
Meerjarige grassen   3.0 - 4.0 l/ha (Kweek) 
Meerjarige breedbladigen   4.0 – 6.0 l/ha (Zuring, Akkerdistel) 

 

Raadpleeg de doseringstabel voor een exacte dosering van Roundup® +. 

Moeilijk te bestrijden onkruiden zoals haag-, akkerwinde, brandnetels kunnen pleksgewijs bestreden worden met een 2% oplossing. Voor een gedetailleerd advies raadpleeg uw teeltadviseur.


 

Doseringstabel