Toepassingen

Pleksgewijze bestrijding van onkruiden in akkerbouw-, fruit- en sierteeltgewassen, groente- en kruidenteelt en in openbaar groen met behulp van handspuitapparatuur

Pleksgewijze bestrijding van onkruiden in akkerbouw-, fruit- en sierteeltgewassen, groente- en kruidenteelt en in openbaar groen met behulp van handspuitapparatuur

Auteur: Marijn Voortman/donderdag 27 augustus 2015/Categorieën: Evolution

Ter bestrijding van wortelonkruiden zoals aardappelopslag, distels, klein hoefblad, bentpollen, knolcyperus, kweekgras e.d. door middel van een pleksgewijze bespuiting van de onkruiden. Om beschadiging van het gewas te voorkomen is het aanbevolen een afschermkap of andere nauwkeurige doseringsapparatuur te gebruiken. Gewasplanten en/of plantsoenbeplantingen die geraakt worden, sterven af. Met nauwkeurige correctie- c.q. selectie-apparatuur (electronisch of met injectienaaldsysteem) worden hogere concentraties toegepast (tot 20 % v/v).

Print

Aantal views (3730)/Reacties (0)

Uw naam
Uw e-mailadres
Onderwerp
Geef uw bericht in ...
x