Toepassingen

In akkerbouwgewassen, fruitgewassen, groenteteelt, kruidenteelt, sierteeltgewassen, cultuurgraslanden en in openbaar groen

In akkerbouwgewassen, fruitgewassen, groenteteelt, kruidenteelt, sierteeltgewassen, cultuurgraslanden en in openbaar groen

Auteur: Marijn Voortman/donderdag 27 augustus 2015/Categorieën: Evolution

Pleksgewijze en/of selectieve bestrijding van eenjarige en overblijvende onkruiden inclusief aardappelopslag met behulp van speciaal voor dit doel ontwikkelde onkruidbestrijkers. Ter bestrijding van boven het gewas uitstekend onkruid dient er minimaal een hoogteverschil van 10 cm tussen onkruid en gewas te zijn. Ter bestrijding van individuele onkruidplanten en -haarden tussen het gewas of beplanting kan handapparatuur worden gebruikt.
Ter voorkoming van schade mag het cultuurgewas of de gewenste vegetatie beslist niet in aanraking komen met de spuitoplossing van ROUNDUP EVOLUTION. Bestrijding van riet in cultuurgewassen wordt afgeraden in verband met kans op schade door guttatievocht.

Opmerking:
•  Alleen toepassen als het gewas en de onkruiden droog zijn.
•  Resterende spuitoplossing van ROUNDUP EVOLUTION dient men in de apparatuur te
laten zitten of na verdere verdunning te gebruiken voor toegelaten bespuitingsdoeleinden.
•  Tijdens opslag en transport moet om de afgevende delen (touw, doek, borstel, spons) van de apparatuur een beschermkap of plastic zak zijn aangebracht zodat contact met de huid uitgesloten is.

Print

Aantal views (3421)/Reacties (0)

Uw naam
Uw e-mailadres
Onderwerp
Geef uw bericht in ...
x