Roundup Nieuws

Verbod op inzet van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw

Verbod op inzet van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw

Auteur: Beheerder website/vrijdag 1 april 2016/Categorieën: Nieuws, Evolution

Op 30 maart 2016 is het Nederlandse verbod op professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw gepubliceerd. Vanaf 31 maart 2016 is het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen niet meer toegestaan. Vanaf 1 november 2017 geldt het verbod ook voor het professioneel gebruik op onverharde oppervlakken buiten de landbouw. Het verbod geldt niet voor het particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Dat betekent dat de Nederlandse consument Roundup® kan blijven gebruiken.

Voor professioneel gebruik buiten de landbouw is een aantal uitzonderingen op het verbod. Met name worden vernoemd: spoorwegen, vliegvelden, specifieke terreinen van de industrie en defensie. In de toelichting wordt aangegeven dat de DOB-richtlijnen daar van toepassing blijven. 

Monsanto vindt het beperkte verbod een voorbeeld van hoe de discussie over gewasbeschermingsmiddelen op basis van emoties wordt gevoerd zonder dat daarbij rekening wordt gehouden met de feiten. Monsanto vindt het zorgwekkend dat de wetenschappelijke oordelen van instituten, die onafhankelijk van politieke druk opereren, in de wind worden geslagen. In het politieke debat worden feitelijke onjuistheden en mythes gebruikt om op basis van ongegronde angst tot besluiten te komen. 

Regelgevende instanties over de hele wereld en ruim 800 onderzoeken en evaluaties geven aan dat glyfosaat geen onaanvaardbaar risico vormt voor mens, dier en milieu, wanneer het volgens de voorschriften wordt gebruikt. Daarnaast zijn alle gewasbeschermingsmiddelen die zijn goedgekeurd door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen (Ctgb) getest op veiligheid voor mens, dier en milieu. De milieunorm van glyfosaat in water wordt nergens overschreden, en het gebruik van glyfosaat vormt geen probleem in gezuiverd drinkwater. Mocht het middel zich in oppervlaktewater bij drinkwaterinnamepunten bevinden, dan wordt het, net als andere stoffen, efficiënt gezuiverd voordat het uit de kraan komt als drinkwater. Het verbod op glyfosaat levert geen besparingen op bij de zuivering van water. 

Het gebruik van glyfosaat is al meer dan veertig jaar toegestaan op de Europese markt. Voor stoffen als glyfosaat die door het hernieuwingsproces gaan, verleent de EU standaard vergunningen van vijftien jaar. De huidige vergunning, die oorspronkelijk zou aflopen in december 2015, is omwille van vertraging in het evaluatie proces, tussentijds verlengd tot 30 juni 2016. Het Duitse instituut voor risico-inschatting (BfR), dat het voortouw had bij het evaluatieproces, gaf een positief oordeel over verlenging van de vergunning. Dit positieve oordeel werd later bevestigd door de European Food Safety Authority (EFSA). Op een later moment zullen de Europese lidstaten stemmen over het opnieuw verlenen van de vergunning voor glyfosaat. Het Nederlandse verbod op verhardingen heeft niets te maken met het Europese proces voor de hernieuwing van glyfosaat in de landbouw. 

Lees ook het persbericht van Nefyto.


Print

Aantal views (17895)/Reacties (0)

Uw naam
Uw e-mailadres
Onderwerp
Geef uw bericht in ...
x