Roundup Nieuws

Staat Roundup ook na 2015 nog in de Nederlandse schappen?

Staat Roundup ook na 2015 nog in de Nederlandse schappen?

Auteur: Beheerder website/donderdag 16 april 2015/Categorieën: Nieuws

Verwarring onder gebruikers van onkruidbestrijdingsmiddelen: ze zijn het spoor bijster geraakt in de diverse discussies over de verkoop van glyfosaat-producten. Monsanto is een van de fabrikanten van dergelijke producten – Roundup®  is een veelgebruikte onkruidverdelger voor siertuinen en harde oppervlakken zoals opritten, bestratingen en trottoirs. Monsanto werpt dan ook graag licht op wat er speelt. Want ondanks wat veel organisaties, tuincentra en media menen te hebben begrepen en soms ook vertellen: er is geen officieel gepubliceerd plan om deze populaire onkruidbestrijdingsmiddelen te verbieden. We lichten een en ander hier graag toe, en nodigen u uit contact met ons op te nemen als u dat wilt.

 

Afloop toelatingstermijn             

In de EU ondergaan werkzame bestanddelen en gewasbeschermingsmiddelen op gezette tijden een grondige herbeoordeling op veiligheid en naleving van wet- en regelgeving. Op dit moment voeren Europese instanties een herbeoordeling voor glyfosaat uit, die naar verwachting eind 2015 wordt afgerond. De hernieuwde toelating van producten op basis van glyfosaat op landelijk niveau volgt na succesvolle voltooiing van de herbeoordeling van glyfosaat op Europees niveau. Sommige nationale autoriteiten, zoals het Nederlandse College voor Toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctbg), laten de aflooptermijn van de nationale toelatingstermijn van glyfosaat-producten (zoals Roundup®) samenvallen met de aflooptermijn van de werkzame stof – te weten 31 december 2015. Dit lijkt voor sommigen aanleiding te veronderstellen dat producten na die datum niet langer verhandeld mogen worden of zelfs verboden zijn. Dit is onjuist; de EU-bepalingen voorzien in doorloop van de verkoop tijdens het herbeoordelingsproces, dus ook na december 2015.

Politiek                                   

Monsanto is zich bewust van de verschillende maatschappelijke opvattingen over het gebruik van bestrijdingsmiddelen, inclusief de middelen die glyfosaat bevatten. De ontwikkelingen worden logischerwijs om die reden ook in het parlement gevolgd. De betrokken staatssecretarissen hebben zich altijd duidelijk en consequent uitgesproken: Nederland zal zich baseren op de strenge Nederlandse en Europese regelgeving. Op deze beide regelgevende niveaus wordt met een effectieve gestandaardiseerde risicobeoordeling gewerkt. De laatste nieuwe evaluatie van het Ctbg spreekt van geen onaanvaardbaar risico voor de gezondheid van mens, dier en milieu, net zoals dat geldt voor andere onkruidbestrijdingsmiddelen die in Nederland te koop zijn. In lijn hiermee is de reactie van de Duitse regelgevende instantie BfR op het recente IARC rapport dat glyfosaat classificeert als ‘waarschijnlijk’ carcinogeen; de BfR stelt dat evaluaties door supranationale instituten waaronder onderdelen van de Wereld Gezondheids Organisatie, zoals de Joint Meeting on Pesticide Residues (WHO/JMPR) en nationale regelgevers “het tegenovergestelde concluderen, namelijk dat glyfosaat niet carcinogeen is”.  

Maatschappelijk vertrouwen

Monsanto ondersteunt het wetenschappelijk gebaseerde regelgevend proces in alle landen waar haar producten worden verkocht en onderschrijft alle geldende regelgeving. Op dit moment voeren de regelgevende instanties grondig en gedegen onderzoek uit naar hertoelating van glyfosaat en glyfosaat-producten. We verwelkomen dan ook een op feiten gebaseerde openbare dialoog. Neem gerust contact met ons op als u meningen of feiten wilt uitwisselen.

Samengevat:

  • - Er is geen officieel gepubliceerd plan om glyfosaat te verbieden
    - Het actieve bestanddeel glyfosaat staat gepland voor een periodieke herbeoordeling per eind 2015
    - We verwachten geen wetenschappelijke basis die een einde aan de toelating zou rechtvaardigen
    - Monsanto blijft Roundup® verkopen conform strikte Nederlandse en Europese wet- en regelgeving
Print

Aantal views (2611)/Reacties (0)

Uw naam
Uw e-mailadres
Onderwerp
Geef uw bericht in ...
x