Roundup Nieuws

Duurzaam en helder naar de toekomst

De visie en ambitie van Nefyto

Auteur: Beheerder website/dinsdag 13 februari 2018/Categorieën: Nieuws

 

Vernieuwend 

Duurzame landbouw 

Monsanto werkt aan het tegengaan van klimaatverandering door te streven naar klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2021 in het hele bedrijf en door het promoten van Climate Smart Agriculture (CSA). We werken samen met boeren en andere stakeholders in de landbouw, o.a. in de World Business Council for Sustainable Development, om moderne landbouwpraktijken en -technologieën te introduceren die de milieubelasting helpen reduceren. 

 

Verantwoord 

Onze visie:
Producing – Conserving – Improving lives 

Meer produceren: opbrengsten verhogen om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar voedsel, vezels en brandstof. 

Meer behouden: streven naar het verminderen van de hoeveelheid land, water en energie die nodig is om gewassen te laten groeien. 

Levens verbeteren: bijdragen aan het verbeteren van levens over de hele wereld. 

 

Verbindend 

De Japanse Duizendknoop: een ongenode gast 

Veel gemeenten worstelen met de Japanse Duizendknoop. Deze woekerende exoot brengt aanzienlijke schade toe aan parken, tuinen, trottoirs, huizen en dijken. Dat brengt diverse veiligheidsrisico's met zich mee. En veel extra kosten voor onkruidbestrijding. Monsanto werkt op verzoek van de gemeente Amersfoort mee aan een pilot om de Duizendknoop te bestrijden door middel van het injecteren van Roundup in de stam van de plant. De uitkomsten van deze pilot worden in de loop van 2018 verwacht en bieden mogelijk een oplossing voor andere gemeenten in Nederland. 

 

Verhelderend 

CO2 neutraal 

Monsanto wil telers handvatten bieden om emissies van broeikasgassen vanuit de landbouw terug te dringen en CO2 neutraal te kunnen produceren

 

 

Print

Aantal views (1298)/Reacties (0)

Uw naam
Uw e-mailadres
Onderwerp
Geef uw bericht in ...
x