EFSA: "Het is onwaarschijnlijk dat glyfosaat een gevaar vormt voor kanker."

EFSA: "Het is onwaarschijnlijk dat glyfosaat een gevaar vormt voor kanker."

De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid, EFSA: “Het is onwaarschijnlijk dat glyfosaat een gevaar vormt voor kanker.” Dit komt overeen met de conclusies van de regelgevende instanties over de hele wereld. Lees meer
Aantal views (1111)
Ctgb oordeel over IARC artikel over carcinogeniteit van glyfosaat

Ctgb oordeel over IARC artikel over carcinogeniteit van glyfosaat

Het Ctgb constateert dat op basis van het op 20 maart jl. in The Lancet Oncology gepubliceerde artikel van het International Agency for Research on Cancer (IARC) niet kan worden nagetrokken dat glyfosaat kankerverwekkend is voor de mens. Lees meer
Aantal views (1227)
Staat Roundup ook na 2015 nog in de Nederlandse schappen?

Staat Roundup ook na 2015 nog in de Nederlandse schappen?

Verwarring onder gebruikers van onkruidbestrijdingsmiddelen: ze zijn het spoor bijster geraakt in de diverse discussies over de verkoop van glyfosaat-producten. Monsanto is een van de fabrikanten van dergelijke producten – Roundup®  is een... Lees meer
Aantal views (1437)
RSS
12345
Doodspuiten van stuifdek rogge, gerst of gras

Doodspuiten van stuifdek rogge, gerst of gras

Rogge, gerst of gras in het najaar gezaaid op stuifgevoelige grond in de bloembollenteelt of akkerbouw sterft na behandeling langzaam af, waardoor de bodembeschermende functie lang behouden blijft. Overwinterende onkruiden worden tegelijkertijd bestreden. In de bloembollenteelt dient het dekgewas te worden doodgespoten ruim voor de opkomst van de bloembolgewassen. In de akkerbouw kan vanaf... Lees meer
Aantal views (6332)
RSS

Begin met een schone lei

Meer spuituren dankzij maximale inzetbaarheid

Meer video's >