We are focused on empowering farmers—large and small—to produce more from their land while conserving more of our world's natural resources such as water and energy. We do this with our leading seed brands in crops like corn, cotton, oilseeds and fruits and vegetables. We also produce leading in-the-seed trait technologies for farmers, which are aimed at protecting their yield, supporting their on-farm efficiency and reducing their on-farm costs.

We strive to make our products available to farmers throughout the world by broadly licensing our seed and trait technologies to other companies. In addition to our seeds and traits business, we also manufacture Roundup® and other herbicides used by farmers, consumers and lawn-and-garden professionals.

Monsanto could not exist without farmers. They are our customers--the lifeblood of our company. More important, they are the support system of the world's economy, working day in and day out to feed, clothe and provide energy for our world.

Learn more about Monsanto:

www.monsanto.com

www.monsantoblog.eu

discover.monsanto.com

Extra informatie

How glyphosate works 
Glyphosate interferes with the enzymatic production of certain amino acids that are essential for plant growth. This pathway exists only in plants, fungi and bacteria, which contributes to the low toxicity of glyphosate to animals. More information... 

What is glyphosate? 
Glyphosate is one of the most widely used broad-spectrum herbicides around the globe. The major application for glyphosate products is agriculture, but in some countries it is also used to control unwanted weeds in gardens, and on non-cultivated areas, such as industrial complexes and along railway tracks. More information...

Om doeltreffend te handelen tegen onkruid moet een glyfosaatformulering als Roundup® Evolution door de plant worden opgenomen via de bladeren.
Bladeren zijn bedekt met een beschermlaag, de cuticula ofwel waslaag, die weinig toegankelijk is voor de actieve stof glyfosaat. Door het gebruik van uitvloeiers wordt de opname in de plant verbeterd.

De meeste uitvloeier-types hebben echter een brandende werking op de waslaag en de cellen van de onkruidplant waardoor de plant snel in een stresssituatie verkeert. Het transport van glyfosaat naar de wortelpunten vermindert en de werking blijft achter bij de verwachtingen. Biactivatoren voorkomen stress bij de plant. De niet-ionische eigenschap van biactivatoren zorgt voor een bevochtiging van de waslaag en een betere verspreiding van het middel. 

De ionische eigenschap werkt op het niveau van de cel. Deze activeert de ademhaling van de plant door het openen van de huidmondjes. Een gezonde plant is hierdoor gevoeliger voor de opname van de glyfosaatformulering. De biactivatoren hebben als eigenschap de ontvankelijkheid voor glyfosaat te vergroten. Dit resulteert in een verbeterde lange termijn onkruidcontrole.

Monsanto investeert continu in onderzoek naar nieuwe formulaties op basis van glyfosaat. Duizenden proeven hebben geresulteerd in een totaal nieuwe Transorb® Technologie. De Transorb® Technologie zorgt voor een ideale bedekking van spuitdruppels op het blad. Zo ontstaat een groter contactoppervlak voor de opname van Roundup® +. Voordeel: snellere opname van de actieve stof -> grotere opnamehoeveelheid per tijdseenheid. Roundup® + kent geen toxicologische classificatie (géén Andreaskruis) en is gepatenteerd door Monsanto. De Transorb® Technologie stelt u in staat snel, doeltreffend én veilig onkruid te bestrijden met Roundup® +. 

Betere / snellere opname van glyfosfaat door: 

  • Gedrag van de spuitdruppel
  • Opname van glyfosfaat doorheen de waslaag
  • Behoud van de systemie (sapstroom) in de plant 

Opname en Transport

  • Betere regenvastheid 
  • Sneller bodembewerkingen uitvoeren
  • Zekerheid in ongunstige omstandigheden en grote totale effectiviteit

DOB Roundup Evolution 
Duurzaam Onkruidbeheer op verhardingen (DOB)
Het project Duurzaam Onkruid Beheer op verhardingen is een initiatief van Monsanto, VEWIN en Zuiveringschap Hollandse Eilanden en Waarden (nu Hollandse Delta). Vanaf 2002 is door Plant Research International te Wageningen gewerkt aan een beslissingsondersteunend systeem om emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater te minimaliseren. Duurzaam wil zeggen: een kosteneffectieve manier van onkruidbestrijding zonder nadelige effecten voor de mens en het milieu (zie LCA-quickscan vergelijking onkruidbestrijdingsmethoden). 

De kern van het systeem zijn een aantal praktische richtlijnen vormgegeven in shortlists waarmee beheerders en uitvoerders van onkruidbestrijding eenduidige afspraken kunnen maken over randvoorwaarden, preventie, inzet van methoden en registratie. Praktische richtlijnen waarvan ook de kosten acceptabel zijn. Monsanto ondersteunt het project omdat zij baat heeft bij een zorgvuldig gebruik van het middel, zodanig dat de afspoeling naar oppervlaktewater verwaarloosbaar is.

Kijk voor actuele informatie over het DOB project op www.dob-verhardingen.nl. 

Bron: LCA-quickscan vergelijking onkruidbestrijdingsmethoden, IVAM research and consultancy on sustainability, Amsterdam Juli 2012

Tijdwinst met 'no-glug' verpakking

Inzet van Roundup levert veel tijdwinst op. Dankzij de effectieve werking zijn arbeidsintensieve handmatige of mechanische onkruidbestrijdingstechnieken veelal niet nodig. Tevens wordt bespaard op de inzet van (dure) selectieve onkruidbestrijdingsmiddelen. De snelle regenvastheid van Roundup MAX resulteert in meer effectieve spuituren, terwijl vervolgwerkzaamheden snel kunnen worden uitgevoerd. 

De eerste tijdwinst behaalt de gebruiker al bij de toepassing van de 20 liter 'no-glug' verpakking van Roundup. Bovenstaand filmpje laat zien dat het legen van deze cans ongeveer twee keer zo snel gaat ten opzichte van reguliere verpakkingen. Bovendien vertonen de Roundup cans geen storende klots uitschenkbewegingen. Verlies van middel is hiermee uitgesloten. Alle 20 liter verpakkingen van Roundup MAX, Roundup Econ en Roundup Evolution zijn voorzien van deze innovatieve uitschenk-uitvoering, waarop Monsanto het alleenrecht heeft.

Met de Roundup® Ultimate Rendement Check kunt u eenvoudig een correcte prijsvergelijking maken tussen Roundup Ultimate en een generiek glyfosaat product. 

Ga naar de Rendementcheck en ontdek wat u bespaart met Roundup Ultimate

Hoewel Roundup® Ultimate in absolute zin een hogere aanschafprijs heeft, bent u dankzij de lagere dosering en meer werkzame stof toch goedkoper uit. Bovendien is bij de toepassing van Roundup Ultimate geen uitvloeier nodig, in tegenstelling tot een generiek middel. 

Neem geen risico bij onkruidbestrijding en profiteer van de unieke eigenschappen van Roundup® Ultimate. 

Kies voor de zekerheid van Roundup® Ultimate: samen sterk in schoon werk!

Onkruiden op alfabet 

In onderstaande tabel treft u op alfabetische volgorde een onkruiden overzicht aan. Herkenning van onkruiden resulteert in de juiste dosering. 

Klik hier om de meest voorkomende onkruiden te herkennen. 

Staat het onkruid dat u zoekt niet in de doseringstabel? Neem dan contact op met Monsanto voor een juist doseringsadvies. 

Bronnen 

Nederlandse naam Familie Wetenschappelijke naam
Akkerdistel Composietenfamilie (Compositae) Cirsum arvense
Akkerereprijs Helmkruidfamilie (Scrophulariaceae) Veronica agrestis
Akkerhoornbloem Anjerfamilie (Caryophyllaceae) Cerastium arvense
Akkerkers Koolfamilie (Brassicaceae) (synoniem is kruisbloemigen (Cruciferae) Rorippa sylvestris
Akkerkool Composietenfamilie (Compositae) Lapsana Communis
Akkermelkdistel Composietenfamilie (Compositae) Sonchus arvensis
Akkermunt Lipbloemenfamilie (Lamiaceae) (vroeger Labiatae) Mentha arvensis
Akkerviooltje Viooltjesfamilie (Violaceae) Viola Arvensis
Akkerwinde Windefamilie (Convolvulaceae) Convolvulus arvensis
Berenklauw Schermbloemigen (Apiacae, vroeger Umbelliferae) Heracleum sphondylium
Bernagie (borage, komkommerkruid) Ruwbladigen (Boraginaceae) Borago officinalis
Biggenkruid Composietenfamilie (Compositae) Hypochaeris radicata
Bijvoet Composietenfamilie (Compositae) Artemisia vulgaris
Bitterzoet Nachtschadefamilie (Solanaceae) Solanum dulcamare
Blaartrekkende boterbloem Ranonkelfamilie (Ranunculaceae) Ranunculus sceleratus
Boerenwormkruid Composietenfamilie (Compositae) Tanacetum vulgare
Canadese fijnstraal Composietenfamilie (Compositae) Conyza canadense (Erigeron canadense)
Draadereprijs Helmkruidfamilie (Scrophulariaceae) Veronica filiformis
Duist Grassenfamilie (Poacae, vroeger Graminae) Alopecurus myosuroides
Duivenkervel Papaverfamilie (Papaveraceae) Fumaria officinalis
Duizendblad Composietenfamilie (Compositae) Achillea millefolium
Echte kamille Composietenfamilie (Compositae) Chamomilla recutita (Matricaria c.)
Eenjarig bingelkruid Wolfsmelkfamilie Mercurialis annua
Engels raaigras
enkeljarig
Grassenfamilie (Poacae, vroeger Graminae) Lolium perenne
Engels raaigras
meerjarig
Grassenfamilie (Poacae, vroeger Graminae) Lolium perenne
Fluitenkruid Schermbloemigen (Apiacae, vroeger Umbelliferae) Antrhiscus sylvestris
Fluweelblad Kaasjeskruidfamilie Kaasjeskruidfamilie
Gele ganzenbloem Composietenfamilie (Compositae) Chrysanthemum segetum
Gewone melkdistel Composietenfamilie (Compositae) Sonchus oleraceus
Gewone raket Koolfamilie (Brassicaceae) (synoniem is kruisbloemigen (Cruciferae) Sisymbrium officinale
Glad vingergras Grassenfamilie (Poacae, vroeger Graminae) Digitaria ischaemum
Groene naaldaar Grassenfamilie (Poacae, vroeger Graminae) Setaria virides
Grote brandnetel Brandnetelfamilie (Urticaceae) Urtica dioica
Grote weegbree Weegbreefamilie (Plantaginaceae) Plantago major
Haagwinde Windefamilie (Convolvulaceae) Convolvulus sepium (Calystegia sepium)
Hanenpoot Grassenfamilie (Poacae, vroeger Graminae) Echinochloa crus-galli
Heggenrank Komkommerfamilie Bryonia cretica
Hennepnetel Lipbloemenfamilie (Lamiaceae) (vroeger Labiatae) Galeopsis tetrahit
Herderstasje Koolfamilie (Brassicaceae) (synoniem is kruisbloemigen (Cruciferae) Capsella bursa-pastoris
Herfstleeuwentand Composietenfamilie (Compositae) Leontodon autumnalis
Herik Koolfamilie (Brassicaceae) (synoniem is kruisbloemigen (Cruciferae) Sinapis arvensis
Hoenderbeet Lipbloemenfamilie (Lamiaceae) (vroeger Labiatae) Lamium amplexicaule
Hondsdraf Lipbloemenfamilie (Lamiaceae) (vroeger Labiatae) Glechoma hederacea
Hondspeterselie Schermbloemigen (Apiacae, vroeger Umbelliferae) Aethusa cynapium
Jacobskruiskruid Composietenfamilie (Compositae) Jacobaea vulgaris
Japanse duizendknoop. Duizendknoopfamilie (Polygonaceae) Fallopia japonica (Polygonum cuspidatum)
Klaproos Papaverfamilie (Papaveraceae) Papaver rhoeas
Kleefkruid Sterbladigenfamilie (Rubiaceae) Galium aparine
Klein hoefblad Composietenfamilie (Compositae) Tussilago farfara
Klein kaasjeskruid Kaasjeskruidfamilie Malva neglecta
Klein kruiskruid Composietenfamilie (Compositae) Senecio vulgaris
Klein liefdegras Grassenfamilie (Poacae, vroeger Graminae) Eragrostis minor
Kleine brandnetel Brandnetelfamilie (Urticaceae) Urtica urens
Kleine veldkers Koolfamilie (Brassicaceae) (synoniem is kruisbloemigen (Cruciferae) Cardamine hirsuta
Klimopereprijs Helmkruidfamilie (Scrophulariaceae) Veronica hederifolia
Knolcyperus Cypergrassen (Cyperaceae) Cyperus esculentus
Knopherik Koolfamilie (Brassicaceae) (synoniem is kruisbloemigen (Cruciferae) Raphanus raphanistrum
Knopkruid Composietenfamilie (Compositae) Galinsoga parviflora
Korenbloem Composietenfamilie (Compositae) Centaurea cyanus
Korrelganzenvoet Ganzenvoetfamilie (Chenopodiaceae) Chenopodium polyspermum
Kransnaaldaar Grassenfamilie (Poacae, vroeger Graminae) Setaria verticullatum
Kroontjeskruid Wolfsmelkfamilie Euphorbia helioscopia
Kruipende boterbloem Ranonkelfamilie (Ranunculaceae) Ranunculus repens
Krulzuring Duizendknoopfamilie (Polygonaceae) Rumex crispus
Kweek Grassenfamilie (Poacae, vroeger Graminae) Elymus repens
Madeliefje Composietenfamilie (Compositae) Bellis perennis
Melganzenvoet Ganzenvoetfamilie (Chenopodiaceae) Chenopodium album
Moerasandoorn Lipbloemenfamilie (Lamiaceae) (vroeger Labiatae) Stachys palustris
Moerasdroogbloem Composietenfamilie (Compositae) Gnaphalium uliginosum
Moeraspaardenstaart Paardenstaartfamilie (Equisetaceae) Equisetum fluviatile
Paardenbloem Composietenfamilie (Compositae) Taraxacum officinale subsp.
Paarse dovenetel Lipbloemenfamilie (Lamiaceae) (vroeger Labiatae) Lamium purpureum
Papegaaienkruid Amarantenfamilie Amaranthus retroflexus
Perzikkruid Duizendknoopfamilie (Polygonaceae) Persicaria maculosa (Polygonum)
Pinksterbloem Koolfamilie (Brassicaceae) (synoniem is kruisbloemigen (Cruciferae) Cardamine hirsuta
Pitrus Russen (Juncaceae) Juncus effusus
Rankende helmbloem Papaverfamilie (Papaveraceae) Ceratocapnos claviculata (syn:
Reigersbek Ooievaarsbekfamilie (Geraniaceae) Erodium cicutarium
Ridderzuring Duizendknoopfamilie (Polygonaceae) Rumex obtusifolius
Rode klaver Vlinderbloemigen (Fabaceae, vroeger Leguminosae) Trifolium pratense
Schapenzuring Duizendknoopfamilie (Polygonaceae) Rumex acetosella
Scherpe boterbloem Ranonkelfamilie (Ranunculaceae) Ranunculus acris
Smalle weegbree Weegbreefamilie (Plantaginaceae) Plantago lanceolata
Smeerwortel Ruwbladigen (Boraginaceae) Symphytum officinale
Speenkruid Ranonkelfamilie (Ranunculaceae) Ranunculus acris
Speerdistel Composietenfamilie (Compositae) Cirsium vulgare
Spiesmelde Ganzenvoetfamilie (Chenopodiaceae) Atriplex prostata
Spurrie Anjerfamilie (Caryophyllaceae) Spergula arvensis
Stinkende Gouwe Papaverfamilie (Papaveraceae) Chelinodium majus
Stippelganzenvoet Ganzenvoetfamilie (Chenopodiaceae) Chenopodium ficifolium
Straatgras Grassenfamilie (Poacae, vroeger Graminae) Poa annua
Tuinwolfsmelk Wolfsmelkfamilie Euphorbia peplus
Uitstaande melde Ganzenvoetfamilie (Chenopodiaceae) Atriplex patula
Valse kamille Composietenfamilie (Compositae) Anthemis arvensis
Varkensgras Duizendknoopfamilie (Polygonaceae) Polygonum aviculare
Veenwortel Duizendknoopfamilie (Polygonaceae) Persicaria amphibium (Polygonum a.)
Veerdelig tandzaad Composietenfamilie (Compositae) Bidens tripartita
Veldzuring Duizendknoopfamilie (Polygonaceae) Rumex acetosa
Vergeet-me-nietje Ruwbladigen (Boraginaceae) Myosotis palustris, sylvatica
Viltige duizendknoop Duizendknoopfamilie (Polygonaceae) Persicaria lapathifolia (Polygonum l).
Vlasbekje Weegbreefamilie (Plantaginaceae) Linaria vulgaris
Vogelmuur Anjerfamilie (Caryophyllaceae) Stellaria media
Vogelwikke Vlinderbloemigen (Fabaceae, vroeger Leguminosae) Vicia cracca
Waterpeper Duizendknoopfamilie (Polygonaceae) Persicaria hydropiper (Polygonum)
Wilde haver Grassenfamilie (Poacae, vroeger Graminae) Avena fatua
Windhalm Grassenfamilie (Poacae, vroeger Graminae) Apera spica-venti
Witbol Grassenfamilie (Poacae, vroeger Graminae) Holcus lanatus
Witte dovenetel Lipbloemenfamilie (Lamiaceae) (vroeger Labiatae) Lamium album
Witte klaver Vlinderbloemigen (Fabaceae, vroeger Leguminosae) Trifolium repens
Witte krodde Koolfamilie (Brassicaceae) (synoniem is kruisbloemigen (Cruciferae) Thlaspi arvense
Zachte ooievaarsbek Ooievaarsbekfamilie (Geraniaceae) Geranium molle
Zandraket Koolfamilie (Brassicaceae) (synoniem is kruisbloemigen (Cruciferae) Arabidopsis thaliana
Zevenblad Schermbloemigen (Apiacae, vroeger Umbelliferae) Aegopodium podagraria
Zilverschoon Rozenfamilie (Rosaceae) Potentilla anserina
Zwaluwtong Duizendknoopfamilie (Polygonaceae) Fallopia convolvulus (Polygonum c.)
Zwarte nachtschade Nachtschadefamilie (Solanaceae) Solanum nigrum